Informacje ogólne

Integralną częścią całego systemu diagnozowania schorzeń Pacjenta bez względu na wiek są następujące pytania i próby odpowiedzi na te pytania:

  1. Dlaczego pojawił się ból i pojawia się rosnące ograniczenie funkcji mojego narządu ruchu?
  2. Co mnie właściwie boli?
  3. Co jest przyczyną główną i dlaczego ja mam dolegliwości bólowe (może winne są moje predyspozycje wrodzone, „genetyczne”)?
  4. Czy oprócz kolejnego zestawu nowych leków przeciw zapalnych, przeciwbólowych ,nowych rodzajów zabiegów fizykoterapeutycznych istnieje możliwość uzyskania odpowiedzi o przyczyny bólu i wyleczenie całkowite bez dalszych nawrotów?

Na postawionej powyżej pytania staram się odpowiadać w mojej codziennej pracy z Pacjentem. Podstawą mojej praktyki lekarskiej jest od wielu lat badanie kliniczne z analizą narządu ruchu przy pomocy całościowego badania funkcjonalnego Pacjenta. 
Diagnostyką ta jest oparta na następujących elementach:

-autorskich testach funkcji stopy

-analizie segmentarnej chodu

-badaniu podoskopowym stopy w położeniach statycznych i dynamicznych /chód/

- analizie neuro-sensomotorycznej /propriorecepcji/

-badanie czynnościowe zakresu i charakteru ruchu w stawach

-ocenie osi biomechanicznych kończyn i kręgosłupa

-ocenie zmian troficznych skóry stopy/wskaźnik odchyleń biomechanicznych.

-badanie układu naczyniowego kończyn ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcje układu żylnego i stan pompy naczyniowej w łuku stopy.
Ocenie funkcjonalnej korelacji dysfunkcji stopy i związków przyczynowo –skutkowych w zakresie manifestacji objawów chorobowych nawet w odległych miejscach od siebie.
 Od kilku lat stosuje samodzielnie jako jedyny lekarz w Polsce analizę neuro-sensomotorczną chodu, propriorecepcji z obszaru narządu ruchu. 
Jednocześnie stosuję w codzienne praktyce skuteczny i szybki sposób leczenia bardzo wielu schorzeń stóp, podudzi, stawów kolanowych, biodrowych, miednicy, kręgosłupa, barków.
Jest to osiągane użyciem korekcji dysfunkcji stopy przy pomocy ortez termoplastycznych stopy -NEUROPEDIX. Składa się na nowatorski, leczący przyczyny a nie objawy dolegliwości System Diagnostyczno-Leczniczy NEUROPEDIX. System ten, który stanowi podstawę i bardzo często jest jedyną metodą leczenia dającą pełny powrót do zdrowia i normalnego funkcjonowania Pacjentów w każdym wieku /dzieci, młodzieży, dorosłych/.